لیست قیمت یو پی اس های تولیدی شرکت فاراتل
از تاریخ 21/01/1387 تا اطلاع ثانوی
(نمایندگی آذربایجان غربی-شرکت طـرح نـگار )

 

مدل

قــدرت

باتــــــری

قیمت (ریال)

SMART MICRO
شبه سینوسی
LINE
INTERACTIVE

SM1250

1250 VA

با 2 عدد باتری 12 ولت 5/7 آمپر ساعت در داخل دستگاه

000/190/2

SMART SINE PLUS
سینوسی
LINE INTERACTIVE

SSP1500XB

1.5 KVA

با 4 عدد باتری 12 ولت 5/7 آمپر ساعت در داخل دستگاه

000/220/6

SSP1500RM3U (RACKMOUNT)

1.5 KVA

با 8 عدد باتری 12 ولت 5/7 آمپر ساعت در داخل دستگاه

000/650/7

SSP2000XB

2 KVA

بدون باتری ( 48V  DC )

000/200/6

SSP3000XB

3 KVA

بدون باتری ( 48V  DC )

000/480/7

SMART FERRO
سینوسی
FERRO RESONANT

SFR3000DT

3 KVA

بدون باتری ( 48V  DC )

000/720/12

SFR5000DT

5 KVA

بدون باتری ( 48V  DC )

000/140/23

SMART DOUBLE
CONVERSION   سینوسی
DOUBLE CONVERSION

SDC1500XB

1.5 KVA

با 8 عدد باتری 12 ولت 5/7 آمپر ساعت در داخل دستگاه

000/950/9

SDC3000XB

3 KVA

با 8 عدد باتری 12 ولت 5/7 آمپر ساعت در داخل دستگاه

000/200/12

SDC6000XB

6 KVA

بدون باتری ( 240V  DC )

000/700/19

SDC10000XB

10 KVA

بدون باتری ( 240V  DC )

000/500/38